första
VANADISLUNDEN 1:84

Idrottsförvaltningen i Stockholm

Stockholm
Skiss Förslag 2008

Förslag till ombyggnad av Vanadisbadet.

Parken kompletteras med ett året-runt-bad, torg med restauranger, kiosker
och sporthallar.

Badet ligger mot den befintliga bergssidan med en glaskupol till tak som kan öppnas till hälften när vädret tillåter. Från badet har man utsikt över staden och möjlighet att simma ut även på vintern.

På en nivå ca 3 meter under badet finns evenemangsytan/torget. Den nås
från parkentrén och kan vara öppen för allmänheten men också möjlig att stänga eller spärra av för biljettförsäljning. Här finns scen för utomhusteater och dans, kiosker och serveringar. Torget kan användas till såväl dansaftnar och festivaler på sommaren som julmarknad i december.

Bortom torget finns en sporthall, 20 x 40 meter, hallen ligger delvis ingrävd i kullen. Taket är en grönyta som kan använda för utomhussport; boule, beachvolley m.m.

Omklädningsrum, service och personalutrymmen finns under torgytan, där finns också mindre sporthallar med glasfasad mot Sveavägen.

Huvudentrén till bad och sporthallar nås från Sveavägen. Handikapparkering
och -entré finns vid parkentrén. Restaurangen, cafét och butikerna nås från båda entréerna.

Merparten av befintliga byggnaders fasader bibehålls och renoveras.


BOSTÄDERBUTIKIDROTT & REKREATIONKONTORRESTAURANGERSKOLOR & FÖRSKOLORÖVRIGT