skyten
ÅKESHOVS RIDANLÄGGNING

Stockholms idrottsförvaltning

Stockholm
2009

2006 byggdes stallet till med 8 boxplatser, foderförråd, större klubblokaler och rasthagar.
2009 tillkom ett nytt ridhus med en ridbana på 23 x 60 meter och en läktare med plats för 350 besökare.
Östra gaveln, som vetter mot Åkeshovsvägen har ett stort triangulärt ljusinläpp med tryckt hästmotiv.
Invändiga material är mest trä, liggande panel i ridhussarg och väggar, takstolar av limträ, och innertak av träullcement. Allt är trävitt eller laserat i ljusa kulörer.
Till läktaren finns en uppvärmd publikdel med stora glaspartier mot ridbanan, här finns också ett kök för enklare servering.
Under läktaren finns ett förråd för hinder, med tillhörande verkstad för underhåll av dessa.
Hela anläggningen har höga krav på tillgänglighet för handikappade, stor hiss, ramper med max lutning 1:20, ledstråk för synskadade och handikappläktare med uppsittningsplats.


BOSTÄDERBUTIKIDROTT & REKREATIONKONTORRESTAURANGERSKOLOR & FÖRSKOLORÖVRIGT