VILLA SÖDERÅS

Nordbanken (numera Nordea)

Elfvik, Lidingö
1997-1998

Om- och tillbyggnad av kurslokaler, restaurang mm. åt Nordbanken.

BOSTÄDERBUTIKIDROTT & REKREATIONKONTORRESTAURANGERSKOLOR & FÖRSKOLORÖVRIGT