Fasad
KV. MÅLAREN 2

Tage Liljedahls Fastighets AB

Solna
2006-2007

Ombyggnad kontorshus till bostäder.
Byggnaden är ett exempel från femtiotalets gedigna kontorsbyggande i gult tegel med speciell detaljutformning, tex pilastrar i ”guld” färgad metall och gröna fasadskivor.
Pilastrarna har återmonterats, liksom takfotsdetaljer vid bytet av fasadskivor och tilläggsisolering. Konstruktivt har hela fasaden behövt ny bärning i form av ett dolt stålsystem. Nya material har valts med hänsyn till miljökrav.
Ombyggnaden har tagit stor hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och den akustiskt känsliga situationen ( nära järnvägen) i tillskapandet av en modern boendemiljö med ljusa lägenheter.
20 lägenheter 1-4 Rok totalt 1250 m2 BRA


BOSTÄDERBUTIKIDROTT & REKREATIONKONTORRESTAURANGERSKOLOR & FÖRSKOLORÖVRIGT