Husarviken - förslag
HUSARVIKEN HJORTHAGEN

Djurgårdsförvaltningen

Hjorthagen, Stockholm
projekt 2006

"Grönt Gränssnitt"

Skissutredning. Förslag till nytt bostadsområde med ca 2500 lägenheter mm.

Utgångspunkten är den känsliga situationen i området,
i gränssnittet mellan två tydliga riksintressen;
Nationalstadsparken och de tidiga kommunaltekniska anläggningarna för gasproduktion för Stockholms stad.
BOSTÄDERBUTIKIDROTT & REKREATIONKONTORRESTAURANGERSKOLOR & FÖRSKOLORÖVRIGT