Perspektiv
ARKEN KV. HACKSTA

Österåkers Kommun

Stockholm
2006-2007

Ombyggnad av Alceahuset.

Österåkers kommun och dess förvaltningar sitter idag utlokaliserade i ett flertal olika byggnader runtom i Åkersberga.
Tanken är att de nu ska samlokaliseras i det gamla sjukhuset, som omdanas till kommunhus, under det nya namnet;
Alceahuset.

I stora delar av huset sker en övergripande ombyggnad för att anpassa lokalerna till de nya och omlokaliserad funktionerna.
Ombyggnaden omfattar ca 8000 m2 där ca 250 av kommunens anställda skall flytta in.

Kontoren har planerats så att arbetsplatserna är förlagda längs fasad för att maximalt utnyttja dagsljuset, medan huskroppens kärna har använts för mötesrum, arkiv och kopieringsfunktioner.

Huvudentrén har givits en ljus väntplats och en gemensam reception. Denna har planerats så att orientering vidare i huset underlättas. På entréplan har också konferenslokaler och kommunarkivet förlagts.

Inflyttning beräknas påbörjas i juli 2007 och hela ombyggnaden beräknas färdig till oktober samma år.


BOSTÄDERBUTIKIDROTT & REKREATIONKONTORRESTAURANGERSKOLOR & FÖRSKOLORÖVRIGT